Hållbart är underbart! Och otroligt viktigt för oss på Comfydence. Vi har dock all respekt för att hållbarhetsfrågan i stort inte har bara ett svar. Det råder inga tvivel om att vi alla behöver fundera över hur vi lever våra liv - avseende såväl yttre och inre aspekter.  Det handlar om allt från hur vi konsumerar saker, vilka val vi gör för att vi vill och vilka vi gör för att vi anser att vi måste.

Hållbarhet kan också kännas krångligt och svårt att uppnå i vardagen. Det är inte enkelt att förstå alla kort- & långsiktiga konsekvenser och inte sällan används skam som drivkraft för att ändra beteenden i miljöfrågan. Vi tror inte på skam eller dåligt samvete. Vi tror på kraften av att skapa medvetenhet, tillhörighet och möjligheter till förändring.

Om 150 000 kvinnor bär våra trosor en dag per menscykel sparas 7,2 miljoner engångsskydd per år

Medvetna & enkla val

På Comfydence tror vi på att göra medvetna val. Och att medvetna val görs bäst baserade på fakta och korrekt information. Känner man till innehållet i en produkt och hur man använder den på bäst sätt blir valet enklare.

När vi utvecklat Comfydence har vi under hela processen haft i åtanke hur vi kan vara så effektiva som möjligt, utan att försaka andra värden som kvalitet och känsla. Genom att vi är små och flexibla kan vi skapa oväntade lösningar - som vi på sikt hoppas utveckla än mer.

Våra trosor:

  • Bidrar till mindre resursanvändning och avfall
  • Har alltid en insida av ekologisk bomull
  • Kan användas för både mens, flytningar, svett eller en kombination
  • Är fria från biocider, PFAS och har aldrig miljöstörande antibakteriell behandling
  • Har en återanvändbar förpackning
  • Bidrar med 10 sek/trosa till WaterAid Sveriges viktiga arbete
  • Är producerade under en strikt Code of Conduct kring mänskliga rättigheter & goda arbetsförhållanden

Trots att vi är ett litet företag i ett globalt perspektiv använder vi vår röst och våra principer för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Att stötta kvinnor är ett viktigt steg. Att öppet dela kvinnliga problem, utmaningar och begränsningar är ett första steg för att driva utvecklingen mot alternativ som är bra för halva världens befolkning och även planeten. För att sätta vårt arbete kring miljö och hållbarhet i ett långsiktigt sammanhang, så har vi gått igenom Comfydence påverkan inom de Globala Hållbarhetsmålen.

globala målen comfydence

Vi önskar givetvis att bidra till samtliga målen, men de vi fokuserar främst på att göra en väsentlig skillnad inom är 3, 4, 5, 12 & 13. Läs hur och varför nedan.

mål 3 comfydence

Mål 3: God hälsa och välmående

Kunskap om mens och intimhygien är viktig för alla flickor. Vi arbetar för att informera, kommunicera och inspirera kring mensfrågor i skolor och idrottsklubbar.

Vi tar avstånd från sexualisering av kvinnokroppen, skam och stigman relaterade till mens. Målet är att varje flicka och kvinna ska känna sig bekväm och självsäker i sin kropp varje dag.

mål 4 comfydence

Mål 4: Utbildning

Mens borde aldrig vara en anledning att inte gå i skolan. Eftersom utbildning är den viktigaste faktorn för utveckling och jämlikhet, så bidrar varje såld produkt till flickors utbildning. 

Vi strävar också efter att stötta skolor, ungdomsmottagningar eller föreningar med kunskap om våra produkter. Alla förtjänar att känna till olika mensskydd och hur de används.

mål 5 comfydence

Mål 5. Jämlikhet

Kvinnors liv ska inte begränsas av mens eller andra intimläckage. Vår ambition är att fortsätta hitta smarta innovativa lösningar som kan förbättra kvinnors intima (& mentala) hälsa.

Vi behandlar kollegor, partners, kunder och leverantörer med respekt. Vi tar avstånd från alla typer av diskriminering och utnyttjande av individer och arbetar aktivt för att skildra och inkludera personer med olika bakgrund och läggning.

mål 6 comfydence

Mål 6. Rent vatten

Tillgången till rent vatten är en förutsättning för allt liv och framsteg. Därför stöttar vi Water Aid, en ideell organisation som ständigt arbetar för att säkerställa tillgången till rent vatten och sanitet.

Det händer att tamponger och andra mensskydd spolas ned i toaletten. Ibland för att det saknas möjlighet att slänga dem i soporna.  Att spola ned dem skapar stora problem i avloppshantering och reningsverk och bör därför aldrig göras. Vår tygpåse kan vara en tillfällig lösning om det inte finns någon soptunna. Den håller både fukt och lukt under diskret kontroll.

mål 12 comfydence

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Vi hjälper vår kunder göra medvetna val och erbjuder produkter med lång livslängd som helt eller delvis ersätter engångsartiklar.

Vårt mål är att på 3 års sikt sälja 150.000 trosor.  Om vi räknar med att varje trosa bidrar till att reducera avfall med ca: 3 engångsskydd per dag och den används 12 gånger per år, så skulle antalet engångsskydd minska med 5,4 miljoner. Om trosan används ytterligare en gång under menscykeln, så blir effekten dubbelt så stor.

För produktionen av vårt sortiment arbetar vi enbart med certifierade leverantörer och som garanterar att de följer vår uppförandekod.

mål 13 comfydence

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Vi producerar våra trosor nära textilens ursprung, vilket minskar transporten av råvaror och ger arbetsmöjligheter för lokalbefolkningen.

Våra produkter produceras helt eller delvis av ekologiska råvaror som är certifierade av externa kontrollorgan. Vi arbetar kontinuerligt med att införa högre krav och utveckla nya arbetssätt för att minska miljöpåverkan av våra produkter.