Visionen och hur Comfydence startade

I utvecklingen av Comfydence har vi hela tiden haft för avsikt att finnas för alla. Vi har pratat om bilder och vad vi signalerar kring dem – att vi inte vill sexualisera kvinnans kropp utan de facto sälja smarta trosor. Vi har skapat vårt varumärke och har en tydlig vision om vad det innebär – bekväm och självsäker varje dag. Det gäller givetvis alla kvinnor oavsett kroppsform och storlek. Vi tänkte som att vi hade inkluderande storlekar.

Från början hade vi tron och tanken att vi skulle lansera en trosmodell. Vi satsar våra egna pengar i det här och gjorde bedömningen att det var allt vi skulle ha råd med. Efter hand insåg vi att kunde dela upp vår modell i två inom ramen för leverantörens krav på minimikvantitet. Den ena med spets och den andra med vanlig resår (ja det är Stay Lazy och Get Cozy vi pratar om).

Fler modeller än vi hade trott

När vi väl hade hittat en leverantör som kunde producera med den kvalitet vi krävde, så infann sig en möjlighet att lansera fler modeller. Emellertid blev priserna väldigt höga i och med att vi enbart köpte små volymer. Vi tänkte att det skulle vara bra att kunna lansera flera modeller samtidigt – då de skulle bättre träffa behoven hos vår stora målgrupp – kvinnor från ca 11-65+. Vi kan också erbjuda en bättre kundupplevelse genom ett bredare urval.

Storleksnormer och fördelningskurvor

När vi bestämde storlekar vi skulle ha, så följde vi medvetet och omedvetet den norm som hela samhället präglas av. Med ett ord som medvetet, avses att vi tittade på några av de populäraste trosmodellerna i Sverige och vilka storlekar de fanns i. Med ord som omedvetet, så reflekterade vi inte riktigt kring hur de uttrycks och heller inte att de kanske inte motsvarar det faktiska behovet hos kvinnor. Marknaden i sig är inte inkluderande i storlekar och definitivt inte faktabaserad med hänsyn till tillgång och efterfrågan. Vi missbedömde behovet inom inkluderande storlekar.

Dessutom att uttrycka storlekar som vi gör i extra small, small, medium, large, extra large, 2XL – inser vi nu, gagnar inte konsumenten. Det relativiserar, uttrycker inte fakta och är med andra ord inte inkluderande, faktabaserade storlekar.*

Från exkluderande till inkluderande storlekar.

I ett mail uttryckte en person att hon kände sig dissad med tanke på sitt behov av stora storlekar. Personen var också av åsikten att vi stöttade ett ideal med fotomodellstorlekar. Jag är uppriktigt ledsen att hon kände sig dissad av oss på Comfydence. Det är bara att vara ärlig med att vi hade underskattat behovet av större storlekar – och därmed utestängt kunder från att handla av oss. Vi har nu tagit fram ytterligare modeller i både större och mindre storlekar, våra storlekar går nu från 3XS - 5XL. Vi passar också på att införa sifferbeteckningar på storlekarna. Nu kan du utläsa att 2XS motsvarar 154 cl och att tex Medium är 38/40.

Fotomodellsideal?

När det gäller kommentaren om fotomodeller, så kan jag inte hålla med att vi skulle supporta det idealet. Till skillnad från konkurrenter på internationella marknaden, så har vi valt att inte dela upp vår målgrupp i åldersspann eller begränsat kommunikationen mot ett användningsområde. Det innebär tillexempel att vi inte har en särskild kollektion som är riktad mot barn – unga flickor i åldern 10-15 år. Däremot uttrycker vi den minsta storleken i centilong - då den är väldigt ovanlig att se som 26/28.

Förenas över generationer

Det kanske skulle varit lättare om vi hade valt att dela upp kollektionerna. Men vi har också trott att det finns en enorm kraft att förena kvinnor i generationer och med olika behov. Vi har tänkt att det är smart ur hållbarhetsperspektiv att samla ihop och möjliggöra en effektivare hantering. Trosorna hanterar både mens och andra droppar som flytningar och svett – något som inte alltid är helt lätt att hantera kommunikationsmässigt. Vi tror att det är smart med gemensamma lösningar. En och samma person, kan ju dessutom ha flera behov.

Normativa eller neutrala?

De bilder vi visar kan säkert uppfattas som normativa – men bygger på att vi är ett litet företag i utveckling. Vi har inte medel att lägga på dyra arvoden till fotografer och modeller. Vi har lagt pengar på att presentera trosorna på ett neutralt sätt. De visas utfällda som på en kropp – men där kroppen inte syns. Det är också ett sätt att vara inkluderande, samtidigt som det skulle vara värdefullt att se trosorna på olika sorters kroppar.

På de bilder där trosorna sitter på en faktisk person, är vi själva eller en familjemedlem modeller. Vi förbehåller oss också rätten att själva inte visa oss i trosor i alla avseenden. Även om det verkligen skulle bryta tabun och stigman, så hänger det också ihop med att vi faktiskt också får välja som individer.

Faktabaserade storlekstabeller

Något som jag på riktigt tycker att vi gjort lite bättre än flera andra varumärken är måttangivelser. För varje trosa finns en storlekstabell som är uttryckt i cm per storlek. Angivelsen baserar sig på ett plant (dvs inte utsträckt tillstånd) och måtten relaterar enbart till trosan. Beroende på hur hög sträckning trosan har, så sitter den olika på kroppen. Trosans linning behöver nödvändigtvis inte sammanfalla med kroppens midja.

Ett mått som vi anger för att förtydliga detta är från grenen till trosans framkant. Vi försöker också beskriva hur sträckningen/modellen kan upplevas – låg, medel eller hög midja. Övriga mått som vi anger är hur bred trosan är i midjan och i grenen. Det lättaste sättet att veta om storleken blir rätt, är att mäta en trosa från den egna byrålådan som jämförelse. Absorberande trosor kan stretcha något mindre än "vanliga" beroende på det inbyggda skyddet.

Annorlunda mot andra aktörer

Vi ser hos andra aktörer att storlekstabeller är generella – tex att small = 34-36. De är inte anpassade efter olika klädestyper och heller inte mot specifika modeller. Vi tror att, på det sätt som vi gör, så skapas möjlighet att jämföra en produkt mot en annan. Vi låter ytterligare tid utvisa om det finns anledning för oss att ändra sättet vi beskriver de olika modellerna.

Driva opinion & förändring!

*Vi inser att storlekar som uttrycks på sättet - extra small till extra large - är väldigt relativiserande. Det säger inget om fakta och hur stora storlekarna är. Vi har faktiskt mött det under utvecklingsprocessen också, utan att riktigt ta det till oss. Vår leverantör pratar till exempel om Asiatiska storlekar för vissa modeller - där kan en 3XL motsvara small i många europeiska modeller. Small ju heller inget som kan definieras ur ett geografiskt perspektiv.

Lärdomen av detta är att både vi på Comfydence och samhället i stort borde bättre systematisera och strukturera hur vi uttrycker storlekar. Inkluderande storlekar uttrycks inte på sätt som inte går att relatera till, hur kan vi låta storlekskurvan omfatta fler? Inte begränsa med uttryck som inte riktigt räcker till eller påvisar fakta?

Förändra för att förbättra

Svaret är ju förstås givet – genom faktabaserade beskrivningar och mer neutrala siffror. Vi kan använda en numerisk skala utan någon relativisering om liten eller stor. Det finns säkert mycket att lära på vägen dit – vi kommer förmodligen göra fler misstag. Det viktiga är att vi pratar om det och vill förändra för att förbättra – tycker jag! Comfydence kommer nu att inleda ett projekt där vi gör om våra produkter och baserar dem på inkluderande numeriska storlekar.

Vad tycker du? Skriv gärna till oss och kommentera i frågan. 

Vad är Comfydence?

Vi, Anna & Linda som är grundare av Comfydence tycker att vi pratar för lite om mens och intimbesvär som drabbar de flesta kvinnor. Vi vill bidra till att minska stigman och tabun kring vanliga kroppsfunktioner. Läs mer om oss och vårt varför.

Comfydence.se säljer absorberande trosor för en bekvämare vardag utan krångel. Trosorna fungerar vid mens, flytningar och svett. Skippa engångsskydden och gör en insats för miljön med en känsla av frihet.

Comfydence är stolt partner till WaterAid. WaterAid arbetar mycket aktivt för flickors rättigheter, att skapa medvetenhet kring mensfattigdom och att skapa goda möjligheter för flickor världen över. 

COMFYDENCE

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller har några tankar du vill dela med oss.

Vad är Comfydence

Vi, Anna & Linda som är grundare av Comfydence tycker att vi pratar för lite om mens, inkontinens och besvär som drabbar de flesta kvinnor. Vi vill bidra till att minska stigman och tabun kring vanlig kroppsfunktioner. Läs mer om oss och vårt varför.

Comfydence.se säljer absorberande trosor för en bekvämare vardag utan krångel. Trosorna fungerar vid mens, avslag, flytningar och svett. Skippa engångsskydden och gör en insats för miljön med en känsla av frihet.

Comfydence är stolt partner till WaterAid. WaterAid arbetar mycket aktivt för flickors rättigheter, att skapa medvetenhet kring mensfattigdom och att skapa goda möjligheter för flickor världen över.