Comfydence stöttar WaterAid under Internationella mensdagen - och alla andra dagar!

28 maj varje år är internationella mensdagen, en dag som finns för att uppmärksamma mensfrågor, sprida information och bryta tabun och skam som finns kring mens. Menstabun och inskränkningar i flickor och kvinnors möjligheter att hantera sin mens på ett hygieniskt sätt kan få fruktansvärda konsekvenser för deras liv. På ett större plan påverkar detta möjligheten till global utveckling. Trots det anses mens ofta vara något privat, pinsamt och skamligt. 

Vårt bidrag

Comfydence har valt att stötta WaterAid Sverige med 10 kr per såld trosa för deras arbete för rent vatten, god hälsa och så klart inom just mens. Det här har vi gjort sedan vi startade och är inte något som vi gör bara vid internationella mensdagen, utan varje dag året runt. Vi är stolta över att senaste året kunnat bidra med totalt 130.420 kr (period 22.05-23.04) och att sen starten 2020 ha donerat nära 250 000 kr. Vi vill verkligen tacka våra kunder som gör detta möjligt när de väljer att köpa från Comfydence.

Varför är det viktigt att mens normaliseras?

Under sin livstid har de flesta kvinnor mens i sammanlagt sju till åtta år, och varje dag menstruerar runt 300 miljoner kvinnor på jorden. Men trots att mens är en del av vardagen för runt hälften av världens befolkning är det ett kontroversiellt ämne omgärdat av skam, tabun och stigma. WaterAid arbetar för att öka kunskapen om mens, bryta tabun samt att få regeringar, myndigheter och företag att investera i utbildning, mensskydd, rent vatten och toaletter.

Negativa seder och traditioner kring mens, samt bristande möjlighet för flickor och kvinnor att hantera sin mens på ett hygieniskt sätt, får fruktansvärda konsekvenser för kvinnors liv. Trots att mens ofta anses vara något privat, påverkar det både möjligheten att skapa jämställda samhällen och en global utveckling.

Bara genom att bryta tabun och investera i samhällen som inte exkluderar kvinnor när de har mens, kan vi skapa en jämställd värld där kvinnor har samma möjligheter i livet som män.

Internationella mensdagen 28/5

För att uppmärksamma självaste mensdagen 28/5 extra mycket så har WaterAid i år valt att lägga fokus på hur mensen påverkar kvinnor och hur de utesluts från olika delar av samhället på grund av mensen.

Where’s the bloody queen?

bloody queen

När kvinnor är frånvarande, är alla förlorare

När flickor och kvinnor är frånvarande på grund av sin mens, innebär det stora förluster för både individer och hela samhällen. Alla blir förlorare.

Om du spelar schack, så vet du att det är svårt att vinna utan din drottning - på samma sätt är det i verkligheten - det är omöjligt att bygga starka samhällen utan kvinnor.

Nu kan du utmana dig själv (mot datorn) eller spela mot andra i ett parti schack & prova att spela utan drottningen - eller så kan du skänka 37 kr och få tillbaka din drottning och samtidigt stötta WaterAids arbete för ökad menshälsa runt om i världen. Här hittar du spelet!

 Anledningar till att stötta WaterAid & lyfta mensfrågan!

  • I låginkomstländer saknar 56 procent av skolorna fungerande toalett vilket innebär att flickor inte kan byta mensskydd och hantera sin menshygien i skolan.
  • Många kvinnor har inte råd eller tillgång till hygieniska mensskydd och använder istället exempelvis trasor, kobajs eller gräs.
  • Ungefär en miljard flickor och kvinnor saknar tillgång till fungerande toalett.
  • Enligt en rapport från WaterAid missar var tredje flicka i Sydasien skoldagar varje månad eftersom de saknar skoltoaletter och möjlighet till menshygien.
  • Enligt en rapport från WaterAid uppger 31 procent av flickorna i Bangladesh att mens påverkar deras skolresultat.

Så jobbar WaterAid

Menshälsa (Menstrual Health) är ett av de områden som WaterAid arbetar med och som kopplar ihop vatten, sanitet, hygien med jämställdhet både i våra programländer och i vårt påverkansarbete. Det är en erkänd global fråga, kopplad till flera av de globala målen för hållbar utveckling och till flera av de mänskliga rättigheterna. Menshälsa är också en viktig del av sexuell och reproduktiv hälsa och diskuteras i allt högre grad inom detta område.

WaterAids strategiska arbete kring mens har utvecklats under mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med frågan på lokal, nationell och global nivå. Som specialistorganisation inom vatten, sanitet och hygien är WaterAids främsta fokus att se till att deras arbete inkluderar menshälsa som mänsklig rättighet. WaterAid ser menstruation som en sektorsövergripande fråga som kräver integrerade åtgärder mellan områden som WASH (vatten, sanitet och hygien), utbildning, hälsa, jämställdhet och arbetsliv.

WASH-sektorn, och däribland WaterAid, har haft en banbrytande och ledande roll för att bryta tystnaden om menstruation och för att utveckla vatten, hygien och sanitetsinitiativ som inkluderar menshälsa.

Konkret arbetar WaterAid med att öka tillgången till rent vatten och toaletter i några av världens fattigaste samhällen, vilket är avgörande för god menshälsa. För att flickor ska kunna sköta sin hygien på ett privat och säkert sätt bygger WaterAid separata skoltoaletter för flickor där de kan byta mensskydd och tvätta sig. De arbetar tillsmannans med skolor, där både flickor och pojkar får lära sig om menshälsa, och där de i en trygg miljö kan diskutera problem som de stöter på i samhället. WaterAid arbetar också med föräldrar och lärare för att förhindra att myter och felaktig information om mens sprids vidare och för att säkerställa att flickorna inte blir begränsade i sin vardag när de har mens.
 
WaterAid arbetar också med samhällets ansvar för människors menshälsa. Tillsammans med lokala partners arbetar vi med kommuner, myndigheter och regeringar för att säkerställa att samhället tar sitt ansvar när det gäller tillgång till vatten och sanitet, skolundervisning som inkluderar information om mens, och att bra mensskydd som människor har råd med finns tillgängliga.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller har några tankar du vill dela med oss.

Vad är Comfydence

Vi, Anna & Linda som är grundare av Comfydence tycker att vi pratar för lite om mens, inkontinens och besvär som drabbar de flesta kvinnor. Vi vill bidra till att minska stigman och tabun kring vanlig kroppsfunktioner. Läs mer om oss och vårt varför.

Comfydence.se säljer absorberande trosor för en bekvämare vardag utan krångel. Trosorna fungerar vid mens, avslag, flytningar och svett. Skippa engångsskydden och gör en insats för miljön med en känsla av frihet.

Comfydence är stolt partner till WaterAid. WaterAid arbetar mycket aktivt för flickors rättigheter, att skapa medvetenhet kring mensfattigdom och att skapa goda möjligheter för flickor världen över.