Här följer information kring tävlingar anordnade av Comfydence AB. Reglerna gäller även för utlottningar och aktiviteter som nedan inkluderas i begreppet "tävling". 

Genom att fullfölja de efterfrågade stegen för att delta i tävlingen godkänner du deltagandet i tävlingen samt Comfydence ABs tävlingsvillkor. För att ett tävlingsbidrag ska godkännas krävs att deltagaren är över 18 år eller har vårdnadshavares godkännande. Genom att delta godkänner du att dina angivna kontaktuppgifter får användas i marknadsföringssyfte.

Genom att delta i tävlingen bekräftar du att du själv står bakom tävlingsbidraget (t ex bilder, texter eller liknande) och godkänner att det kan komma att användas i marknadsföringssyfte av Comfydence AB efter att tävlingen är avslutad. Vid dessa fall utgår ej någon ersättning till upphovsperson(-er).

Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla tävlingsbidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande.

Vinnaren kontaktas via det kommunikationssätt som anges i den specifika tävlingen efter tävlingens avslut. Har vinnaren inte svarat på vinnar-mailet inom skälig tid förbehåller vi oss rätten att utse en annan vinnare.

Vinsten är personlig och kan ej överlåtas till annan person.

Vinnaren utses av Comfydence AB och beslutet kan ej överklagas. 

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Comfydence AB anordnar och ansvarar för tävlingen. Om tävlingen publiceras på sociala medier är denna inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av den valda sociala mediekanalen. 

Anställda på Comfydence AB, samt deras närstående, får ej delta i företagets tävlingar.